World of Tanks Economics

World of Tanks
deneyİmİnİzİ artırın
ve gelİşİmİnİzİ
hızlandırın

Deneyim

Deneyim (DP), savaşlarda kazandığınız bir oyun içi kaynaktır. Satın almadan önce parçaları ve araçları araştırmak için olduğu gibi mürettebat üyelerini eğitmek için de kullanabilirsiniz. Deneyim, Savaş, Serbest ve Mürettebat Deneyimi olarak ayrılır.

DENEYİM HAKKINDA EK BİLGİLER

ARAŞTIRILABİLİR ARAÇLARIN SAVAŞ DENEYİMİ

ARAŞTIRILABİLİR ARAÇLARIN SAVAŞ DENEYİMİ

Savaş deneyimi her araştırılabilir araç için ayrı birikir. Sadece o aracın parçalarının araştırılmasında veya teknoloji ağacındaki bir sonraki aracı açmada kullanılabilir.

ELİT ARAÇLARIN SAVAŞ DENEYİMİ

ELİT ARAÇLARIN SAVAŞ DENEYİMİ

Tüm parçaları ve sonraki araçları araştırılmış araçlar Elit statüsünü kazanır. Tüm Premium araçlar Elittir. Her Elit araç için Savaş Deneyimi ayrı ayrı kazanılır. Bu aracın mürettebatının hızlandırılmış eğitimi için kullanılabilir veya Serbest Deneyime dönüştürülebilir.

SERBEST DENEYİM

SERBEST DENEYİM

Her savaştan sonra Savaş Deneyiminin %5’i Serbest Deneyime dönüştürülür ancak bazı özel etkinlikler sırasında bu oran artabilir. Serbest Deneyimi her türlü araç ve parçanın araştırılmasında kullanabilir, her türlü mürettebat için beceri ve yetenek eğitimini hızlandırabilirsiniz.

MÜRETTEBAT DENEYİMİ

MÜRETTEBAT DENEYİMİ

Her mürettebat üyesi savaşta kazandığınız miktara eşit deneyim kazanır. Mürettebat Deneyimi mürettebat eğitiminde harcanır: ana uzmanlıklarını iyileştirmede ve yeni beceri ve yetenek kazanmada.

PARÇA ARAŞTIRMA

PARÇA ARAŞTIRMA

Parçalar araç niteliklerini değiştirir ve geliştirir ancak bunları satın almadan önce deneyim kullanarak araştırmanız gereklidir. Araştırılabilir bir araçta biriken Savaş Deneyimi, parçalarını araştırmak için kullanılabilirken Serbest Deneyim her türlü parçanın araştırması için kullanılabilir.

Deneyim

ARAÇ ARAŞTIRMA

ARAÇ ARAŞTIRMA

Araştırılabilir bir araçta biriken Savaş Deneyimi teknoloji ağacında, genellikle daha iyi niteliklere sahip bir sonraki aracı açmak için kullanılabilir. Serbest Deneyim her türlü aracı araştırmak için kullanılabilir.

Deneyim

DENEYİM DÖNÜŞTÜRME

DENEYİM DÖNÜŞTÜRME

Elit araçlarda kazanılan Savaş Deneyimi altın kullanarak Serbest Deneyime dönüştürülebilir. Serbest Deneyimi her türlü parça ve aracın araştırmasında kullanabilirsiniz.

Dönüşüm Oranı

25 +
1 =
25
MÜRETTEBAT EĞİTİMİ

MÜRETTEBAT EĞİTİMİ

Elit bir araçta biriken Savaş Deneyimi bu araçtaki mürettebatın eğitimini hızlandırmak için kullanılabilir. Serbest Deneyim herhangi bir aracın mürettebatının beceri ve yeteneklerini eğitmede kullanılabilir.

Deneyim