World of Tanks Economics

Obohaťte své
zkušenosti
s World of Tanks
a zrychlete
svůj postup

Zkušenosti

Zkušenosti (ZK) jsou herním zdrojem, který získáváte v bitvách. Můžete je využít k výzkumu modulů a vozidel před jejich zakoupením, a k výcviku členů posádky. Zkušenosti se dělí na bojové zkušenosti, volné zkušenosti a zkušenosti posádky.

VÍCE O ZKUŠENOSTECH

BOJOVÉ ZKUŠENOSTI VYZKOUMATELNÝCH VOZIDEL

BOJOVÉ ZKUŠENOSTI VYZKOUMATELNÝCH VOZIDEL

Bojové zkušenosti se pro každé vyzkoumatelné vozidlo shromažďují odděleně. Lze je utratit za výzkum modulů či odemčení dalšího vozidla v technologické větvi.

BOJOVÉ ZKUŠENOSTI ELITNÍCH VOZIDEL

BOJOVÉ ZKUŠENOSTI ELITNÍCH VOZIDEL

Vozidla, která mají vyzkoumaná všechny moduly a všechna následující vozidla, získají elitní status. Všechna prémiová vozidla jsou elitní. Bojové zkušenosti se získávají pro každé elitní vozidlo samostatně. Lze je utratit za zrychlený výcvik posádky tohoto vozidla, nebo zkonvertovat na volné zkušenosti.

VOLNÉ ZKUŠENOSTI

VOLNÉ ZKUŠENOSTI

Po každé bitvě se 5 % bojových zkušeností zkonvertuje na volné zkušenosti, ale během některých speciálů se toto procento může zvýšit. Volné zkušenosti můžete využít k výzkumu libovolného modulu či vozidla, a k urychlení výcviku zkušeností a specializací pro libovolnou posádku.

ZKUŠENOSTI POSÁDKY

ZKUŠENOSTI POSÁDKY

Každý člen posádky dostává zkušenosti, které jsou rovny množství zkušeností, jež získáte v bitvě. Zkušenosti posádky se utrácí za výcvik posádky: zlepšování její hlavní kvalifikace a získávání nových schopností a specializací.

VÝZKUM MODULŮ

VÝZKUM MODULŮ

Moduly změní a zlepší vlastnosti vozidla, ale před zakoupením je musíte za zkušenosti vyzkoumat. Bojové zkušenosti, které se shromažďují na vyzkoumatelném vozidle, lze využít k výzkumu jeho modulů, zatímco volné zkušenosti lze využít k výzkumu libovolného modulu.

Zkušenosti

VÝZKUM VOZIDEL

VÝZKUM VOZIDEL

Bojové zkušenosti, nashromážděné na vyzkoumatelném vozidle, lze využít k odemčení dalšího vozidla v technologické větvi, které má obvykle lepší vlastnosti. Volné zkušenosti lze využít k výzkumu libovolného vozidla.

Zkušenosti

KONVERZE ZKUŠENSOTÍ

KONVERZE ZKUŠENSOTÍ

Bojové zkušenosti získané na elitních vozidlech lze za zlaťáky zkonvertovat na volné zkušenosti. Volné zkušenosti můžete využít k výzkumu libovolného modulu či vozidla.

Směnný kurz

25 +
1 =
25
VÝCVIK POSÁDKY

VÝCVIK POSÁDKY

Bojové zkušenosti, nashromážděné na elitním vozidle, lze využít ke zrychlení výcviku posádky tohoto vozidla. Volné zkušenosti lze utratit za výcvik schopností a specializací posádky libovolného vozidla.

Zkušenosti